Meedoen / Promotie

Landelijk dekkend netwerk

Emoties in beeld zet een landelijk dekkend netwerk op van ambulant begeleiders en andere professionals die, tegen een prima vergoeding, deze methode in de markt willen zetten. 

Mail naar info@emotiesinbeeld.nl

We nemen dan contact met u op. 

 

Testimonial

Drs. Kerstin Liem, kinder- en jeugdpsycholoog:

“De Emotiemeter is een leuke en makkelijk inzetbare methode. Het geeft richting en structuur om over emoties te praten. Vanaf het moment dat je er ermee aan de slag gaat, werk je toe naar een oplossing. Ook de kinderen zijn verrast over de manier waarop het werkt.”
 

Marcel Boone, ambulant begeleider cluster IV Gedragpunt:

"Het grote voordeel van emoties in beeld is dat het school breed ingevoerd kan worden, waardoor er sprake is van een doorgaande lijn. Het is meetbaar of te wel “a way of living” voor leerling en docent.”