Hoe werkt het?

Individueel voor het primair- en voortgezet onderwijs
Een kind vertoont opvallend gedrag. U neemt het apart en bespreekt welke emotie speelt. Op de emotiemeter kan aangegeven worden welk gevoel in welke mate ervaren wordt. Oplossingsgerichte vragen helpen het kind om op gestructureerde wijze na te denken over de gedachten die aan de emotie vooraf gingen. Hierdoor merkt het kind dat het zelf invloed uit kan oefenen op zijn gedachten en de daaruit voortkomende emoties. De autonomie wordt hierdoor vergroot.

Deze vragen staan in de bijgeleverde map.

Klassikaal voor het primair onderwijs 
De methode bestaat uit vier mappen;

  • map 1; groep 1 en 2
  • map 2; groep 3 en 4
  • map 3; groep 5 en 6
  • map 4; groep 7 en 8

Elke map bevat twee lessen over;

  • blij
  • boos
  • bang
  • verdrietig
  • en diverse lessuggesties en psycho- fysieke oefeningen

Oplossingsgerichte vragen
U projecteert de Emotiemeter tijdens de les op het digibord. Vervolgens kunt u les 1 of 2 van de emotie blij, boos, verdrietig of bang aanbieden. Bij elke les staan een aantal oplossingsgerichte vragen die u helpen om het gesprek in de juiste richting te sturen, zoals: 
•    Welke gedachte had je na deze gebeurtenis?
•    Welk gevoel levert deze gedachte op?
•    Waar voel je deze emotie?
•    Wat maakt dat je dit gevoel wel of niet prettig vindt?
•    Welk gevoel zou je willen ervaren?

Tijd 
Een les duurt ongeveer 45 minuten. De lessen worden gegeven wanneer de groep emotioneel neutraal is c.q. wanneer er een prettige sfeer heerst.

Leerlingvolgsysteem
In het leerlingvolgsysteem kunt u als leerkracht opvallende uitspraken kwijt. Na enige tijd worden patronen zichtbaar waar u, als leerkracht, op kunt anticiperen. 

Passend onderwijs 
De wet op passend onderwijs bepaalt dat steeds meer kinderen met een specifieke hulpvraag opgevangen moeten worden binnen het reguliere onderwijs. De Emotiemeter betekent een extra instrument waarmee de leerkracht handvatten krijgt om hier effectief en vlot mee om te gaan. 

Bekijk een praktijkvoorbeeld van de les´blij´ voor groep 5/6 (pdf).

http://www.youtube.com/watch?v=n10SdBSJBTA

 

Testimonial  
Max Eilander, ambulant begeleider Donnerschool: "Ik had een gesprek met een jongetje m.b.v. de Emotiemeter. Hij kon precies aangeven hoe blij hij was, hij gaf het cijfer 7, en op welke momenten het een 8, 9 of 10 werd. Een prima methode om van een kind te horen hoe hij zich voelt."