Basis Onderwijs

Meer balans tussen cognitieve – en sociaal-emotionele ontwikkeling

Op school wordt terecht veel tijd besteed aan de cognitieve ontwikkeling. Leerlingen ontwikkelen zo een stevige basis op o.m. het gebied van rekenen, taal en wereldoriëntatie. Het risico bestaat dat te weinig tijd over blijft voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het is belangrijk dat een kind zich bewust is van eigen en andermans emoties omdat dit een voorwaarde is voor het vinden van je innerlijke stem. Deze stem vind je daar waar je talent, passie, behoefte van de wereld om je heen en je geweten elkaar overlappen. Wie komt daar aan toe? 

Flinke dosis prikkels

Emoties spelen in het dagelijks leven een belangrijke rol. Kinderen moeten elke dag een flinke dosis prikkels verwerken. Veel kinderen kunnen daar goed mee omgaan, bij anderen ontstaat te veel spanning. Het werken met de emotiemeter biedt de mogelijkheid, voor het kind, hier grip op te krijgen. 

Bijzondere omstandigheden

Echtscheiding, ziekte of overlijden, veel kinderen krijgen er in hun leven mee te maken. Wanneer een kind daarnaast te maken heeft met een stoornis dan kan dat een gezonde emotionele ontwikkeling belemmeren. Samen in gesprek gaan, m.b.v. de emotiemeter, biedt de mogelijkheid om te komen tot herkenning, erkenning en uiting geven aan de bijbehorende emoties. Om vervolgens deze los te kunnen laten.

Emoties benoemen

Veel kinderen vinden het lastig om precies te bepalen welke emotie ze waar ervaren in hun lichaam. Wanneer hier, middels het stellen van oplossingsgerichte vragen, aandacht voor is groeit het emotioneel bewustzijn.  

Zelfbewustzijn 

Bewust invloed uit kunnen oefenen op eigen gedachten geeft een grote mate van zelfcontrole en daarmee zelfbewustzijn. Als een kind zichzelf hierin oefent, levert dit een positief zelfbeeld op. Hoe vroeger hiermee begonnen wordt, hoe beter het is. 

Passend onderwijs

In het kader van de wet passend onderwijs wordt van het regulier onderwijs verwacht meer kinderen met een specifieke hulpvraag te begeleiden. Emoties in beeld is een methode om hier op een effectieve en efficiëte manier mee om te gaan.

Testimonial
“De Emotiemeter heeft mij geholpen om met *Koos, een puber, in gesprek te komen. Hij heeft het  Syndroom van Asperger. Zijn moeder was ernstig ziek. Als we erover praatten, klapte hij dicht. De Emotiemeter heeft geholpen om in kaart te brengen wat er allemaal in zijn hoofd omging. Koos kon bij alle emoties concrete voorbeelden aandragen en de verschillende emoties inschalen. Ik had, in anderhalf jaar tijd, nog nooit zo´n diepgaand gesprek met hem gevoerd. De Emotiemeter was net wat ik nodig had!”

Els Breunissen, ambulant gezinsondersteuner bij Siza te Ede