Waarom Emoties in Beeld?

U wilt dat uw kind, of uw leerling, emotioneel bewust wordt. Dat het betrekkelijk eenvoudig antwoord kan geven op de volgende vragen:

 • Waar, in je lichaam, voel je precies dat je blij bent?
 • Hoe merk je bij jezelf of je boos bent?
 • Wanneer voelt angst goed en wanneer voelt het niet goed?
 • Heb je, door anders te gaan denken, wel eens invloed uitgeoefend op jouw verdrietige gevoel?

Vindt u bovenstaande vragen, voor uzelf, uw kind of voor de leerling, lastig te beantwoorden dan bent u niet de enige.

Wij geloven dat moeiteloos antwoord te geven is, als de vragen maar worden gesteld.

Bij Emoties in Beeld staan bovenstaande vragen centraal.

Het gevolg is; groei van het emotioneel- en lichaamsbewustzijn.

De opvoeder kan, vandaar uit, effectief reageren op de volgende situaties:

 • Wat reageert Sam de laatste tijd agressief.
 • Wat is er aan de hand met Maaike, ze kijkt zo somber en huilt zo snel.
 • Wat is er toch met Frans, zijn koppigheid verstoort de sfeer in de groep. 

Emoties in Beeld is een methode voor emotieregulatie waarbij kinderen leren op efficiënte wijze omgaan met emoties van zichzelf en van anderen.

Vier G model:

 • Gebeurtenis
 • Gedachte
 • Gevoel
 • Gedrag

Kinderen leren, bij deze methode, dat een gebeurtenis een gedachte oproept. Deze gedachte levert een gevoel op waaruit gedrag ontstaat. Door anders te gaan denken verandert het gevoel. En daardoor het gedrag.

 

Emoties in beeld bestaat uit:

 • Emotiemeter
 • Map met lessen en voorbeeld gesprekken
 • Leerlingvolgsysteem
 • Begeleiding door een professional

Voordelen van Emoties in beeld;

 • effectief
 • tijdbesparend
 • eenvoudig in gebruik
 • overzichtelijk leerlingvolgsysteem

Meer informatie: info@emotiesinbeeld.nl

Dr. Kees van Overveld: " De emotiemeter is een duidelijk instrument. Of je nu een kind met autisme/adhd hebt of een kind zonder problemen: het is duidelijk hoe het werkt en je kunt er goed de gradaties van de emoties mee aangeven."