Voortgezet Onderwijs en (jeugd)welzijnswerk

Emoties in beeld

Emoties in beeld is een methode waarmee leerlingen, op efficiënte wijze, leren omgaan met emoties van zichzelf en van anderen.

Emotiemeter

Emoties in beeld bestaat uit o.m. de emotiemeter. Dit instrument is eenvoudig in gebruik en zorgt er voor dat de leerling z`n emoties beter (h)erkent en onder woorden brengt. Moeilijke woorden kunnen gemeden worden.

Basis-, verdieping-, en verrijkingsvragen

Als mentor, docent of zorgspecialist ga je, op een oplossingsgerichte wijze, in gesprek met de leerling. Daarbij is de emotiemeter heel nuttig.

Je begint met basisvragen. Wanneer het gesprek dit toelaat kunnen verdiepingsvragen, en weer later, verrijkingsvragen behandeld worden.

Dit proces kan heel snel gaan. Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat je, in korte tijd, de leerling echt goed leert kennen. Door goed te luisteren komt het kind en de docent er vaak al snel achter waar interventie nodig is.

Voorbeeldgesprekken

In de map staan voorbeeldgesprekken. Deze gesprekken hebben echt plaatsgevonden tussen leerling en leraar.

Voordelen

Emoties in beeld is een methode die als voordelen heeft;

  • effectief
  • efficiënt
  • eenvoudig in gebruik

Reacties

"Een leerling die moeilijk uit z`n woorden komt ging, m.b.v. de emotiemeter, vrij snel de diepte in. Z`n pestverleden kwam naar boven."

"Bij een leerling kwam er een 'damdoorbraak' over waarom hij zo boos was geworden bij een akkefietje in de klas. Erg handig zo`n emotiemeter."

Zo maar twee reacties van tevreden gebruikers van de emotiemeter.

 

 

 

 

Testimonial

Dr. Kees van Overveld:

"De emotiemeter is een duidelijk instrument. Of je nu een leerling met ASS / ADHD hebt of een leerling zonder problemen, het is duidelijk hoe het werkt en je kunt er goed de gradaties van emoties mee aangeven."