Emoties in beeld is nieuw

Nieuwe lesmethode

Emoties in beeld is nieuw en werkt op basis van de oplossingsgerichte gespekstechniek, kinderen leren op eigen kracht bewust met emoties omgaan.

Basisemoties: blij, boos, bang en verdrietig

De Emotiemeter is een handzaam instrument waarmee de basisemoties weergegeven kunnen worden.

Op de schaal 0-10 kan het kind aangeven in welke mate de emotie ervaren wordt.

M.b.v. oplossingsgerichte vragen begeleidt de opvoeder het kind. Het leert o.m. dat het invloed kan uitoefenen op eigen gedachten en dat dit invloed heeft op de ervaren emoties.

De methode Emoties in beeld wordt geleverd met een:

 • emotiemeter
 • lespakket klassikaal
 • emotiemeter individueel
 • trainingsmiddag met duidelijke instructie door een professional
 • leerlingvolgsysteem

De leerkracht leert m.b.v. de Emotiemeter:

 • het kind en de groep snel en beter kennen
 • op een effectieve manier omgaan met emoties van de groep en het individuele kind
 • groepsprocessen beïnvloeden waardoor een beter pedagogisch klimaat ontstaat
 • patronen onderscheiden in het gedrag van kinderen middels het leerlingvolgsysteem

Voordelen

 • snel en effectief
 • meer begrip van jezelf en elkaar
 • tijdbesparend
 • eenvoudig in gebruik, de lessen spreken voor zich

Testimonial

“Wanneer ik de Emotiemeter gebruik? Je kunt me beter vragen wanneer ik hem niet gebruik:

De gesprekken zijn luchtiger en je komt eerder tot de kern.
Je hebt weinig taal nodig, waardoor je beladen woorden omzeilt. Daardoor krijg je meer informatie en kun je een stap maken naar een hoger plan. Als een kind een situatie bijv. beoordeelt met een 5, kun je vragen hoe hij bij de 7 zou kunnen komen.”

Ambulant begeleider cluster 4 Agnes*                                   * gefingeerde naam 

De Emotiemeter is een initiatief van Gerard Oppedijk. Hij werkt sinds 2006 als ambulant begeleider bij de Donnerschool in Barneveld, een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Daarvóór was hij werkzaam als leerkracht.

Oppedijk: “Tijdens mijn werk viel het mij op, dat veel kinderen moeite hebben om eigen en andermans emoties op de juiste wijze te erkennen en te herkennen. Met name kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) en kinderen met een aandacht tekort stoornis, al dan niet in combinatie met hyperactiviteit (AD(H)D) lijden hieronder.

Emoties reguleren is erg moeilijk voor deze kinderen. De gevoelens zijn als een kluwen wol die zorgt voor veel verwarring en frustratie. Omdat ik vaak geconfronteerd werd met dit gegeven, ben ik op zoek gegaan naar handvatten voor zowel het kind als de leerkracht om hier beter mee om te gaan. Daaruit is de Emotiemeter ontstaan. 

Collega AB ers, psychologen en ambulante gezinsondersteuners ervaren de Emotiemeter als een bruikbaar instrument. Mijn doel is veel scholen laten profiteren van dit handige instrument.